2020 Hongarije

Hongarije

Geen transport mogelijk

We hebben wel heel veel hinder gehad van het in Europe geldende reisverbod. We konden met de reeds ingezamelde hulpgoederen niet naar Hongarije reizen.

We hebben, via andere kanalen enkele hulpgoederen naar Hongarije gestuurd. Ook hebben we via ons kantoor in Budapest projecten ondersteund.
Andere landen
We hebben onze samenwerking met de leraren van de Europese School in Luxemburg versterkt en uitgebreid.