Administratie en samenwerking

Administratie en samenwerking

Administratie

Stichting Hongarije werkt projectmatig. Voor elk project wordt een eigen financiering gevonden. De financiële administratie en het uitbrengen van het jaarverslag van Stichting Hongarije wordt verzorgd door A. van der Vliet Administratieve Diensten te Barneveld.

Verantwoording aan donateurs

Bij projecten, gefinancierd door een of meer organisaties of bedrijven wordt financiële verantwoording afgelegd en projectverslagen geschreven voorzien van foto’s en video’s. Dit volgens de regels van de donor-organisatie.
Meestal schrijven onze projectmanagers een (Spaans- of Hongaarstalig) verslag. We vertalen deze en sturen ze door aan al onze donateurs.
Onze privaat donateurs worden regelmatig op de hoogte gehouden, niet alleen via de website en verslagen maar ook met persoonlijke gesprekken.