Informatie

Algemene Informatie

Doelstellingen en middelen

Doelstelling
De Stichting probeert met alle middelen de Europese en de wereldwijde eenheid te bevorderen en de mensen in het voormalige Oostblok aldaar een bestaan te helpen opbouwen.
Deze doelstelling is recent uitgebreid met een ander bijzonder land: Cuba, waar de omstandigheden vergelijkbaar zijn met de voormalige Oostblok landen. Sinds 2008 zijn we bezig met het opzetten van kleinschalige bedrijven op Cuba.

Middelen
Directe hulp door goederen te brengen, het geven van cursussen voor startende ondernemers en ondernemingen daadwerkelijk op te zetten. Dit alles in nauwe samenwerking met andere organisaties.

Geschiedenis en landen

Hoe komt Stichting Hongarije aan Cuba?

Geschiedenis
Stichting Hongarije is in 1992 opgericht in Gouda door een Nederlands-Hongaarse groep. De oprichters hadden al sinds 1978 geregeld contacten met de landen achter het ijzeren gordijn. Vanaf 1985 zijn er geregeld goederen daar naar toegebracht. In 1990 meteen na de opstand zijn ze, onder de vlag van het Maltezer Kruis, naar Roemenië gegaan om een lading medicijnen te brengen.
Sinds 1992 opereert Stichting Hongarije onder haar eigen naam.
In de afgelopen 30 jaar zijn een groot aantal projecten in 12 landen gerealiseerd.
Naast de directe hulp aan de allerarmsten, heeft Stichting Hongarije vele cursussen op het gebied van de Maatschappelijke Transformatie (MATRA) gegeven of gefinancierd.
Een speerpunt is het bevorderen van het plaatselijke ondernemerschap. In dat kader zijn er in diverse landen cursussen gegeven en bedrijven opgezet. In Roemenië zijn onze bedrijven nu helemaal zelfstandig geworden. Op Cuba zijn vele (landbouw)bedrijven opgezet en bestaande bedrijven uitgebreid.

Landen
Het is niet alleen bij Hongarije gebleven, de activiteiten hebben zich uitgebreid in een groot aantal landen, waarmee nog steeds actieve contacten worden onderhouden. Armenië, Bulgarije, Estland, Hongarije, Litouwen, Oekraïne, Polen, Roemenië, Slowakije en Turkije. Ook zijn er samenwerkingscontracten in Duitsland, Italië en Luxemburg. Sinds 2008 is Cuba ook hierbij. Daarnaast, in 2013 ondersteunden wij financieel de activiteiten van een Katholieke Parochie in Mexico stad. (stadsdeel Alamos).

Stichting Hongarije is opgericht om mensen uit de voormalige communistische landen te helpen hun weg te vinden in de veranderde situatie. Dit, met name in hun eigen omgeving. In de praktijk betekent dit dat naast de directe materiële hulp de Stichting altijd een positieve levensvisie heeft uitgestraald en met kennis en middelen de mensen heeft geholpen om hun eigen plannen te realiseren.

De in de voormalige Oostbloklanden opgedane ervaring bracht ons op het idee om ook iets in Cuba te beginnen.

Door het communistische verleden zijn er nog steeds veel contacten tussen Cuba en Hongarije. Vele Cubanen studeren in Hongarije.

Door de goede kennis van Spaans en Italiaans, gaat het communiceren met Cuba heel makkelijk. In juni 2008 hebben we een eerste verkennende reis gehad in Cuba. Hieruit zijn een aantal contacten ontstaan, o.a. met een groep vissers uit Puerto Esperanza. Nog belangrijker is het contact met de internationale Focolare-gemeenschap uit Cuba, waarmee sindsdien regelmatig contact wordt onderhouden. Onze samenwerking ging door, ook tijdens de Creditcrisis, Orkaan Irma en nu de corona pandemie.

Economie van Gemeenschap
In 2012, hebben we samen met de Italiaanse AMU, een adviesbureau voor ondernemers op Cuba opgericht. Dit landelijk opererende adviesbureau, samen met de Cubaanse tak van de Focolare-beweging, selecteert, begeleidt en controleert vele tientallen bedrijfjes.
Wij werken volgens het principe van de Economie van Gemeenschap. De winsten komen niet alleen ten goede van één ondernemer, maar wordt gebruikt voor het ontwikkelen van het personeel, de lokale gemeenschap en ook het financieren van andere bedrijven.
Zo zijn in de loop van jaren tientallen nieuwe bedrijven geholpen, niet alleen in de landbouw, maar ook in vele andere sectoren.

Bestuur/ Beleidsraad/ Beleidsplan

Bestuur
Stichting Hongarije is in 1992 opgericht in Gouda door een kleine groep, gesteund door vrijwilligers en donateurs.
De bestuurssamenstelling is ongewijzigd sinds 1997.

Voorzitter:Mw. H.F. Scheers
Secretaris/penningmeester:Dhr. L.P. Erhardt
Bestuurslid, belast met adm. controle:Mw. A.K. Bos
Er zijn geen werknemers in dienst.

De bestuursleden, de beleidsraad en de vrijwilligers ontvangen geen enkele beloning of vergoeding, zelfs niet voor de gemaakte onkosten.
Deze praktijk is toegepast vanaf de oprichting in 1992.

Beleidsraad
Het bestuur wordt bijgestaan door de beleidsraad.
De samenstelling van deze is variabel.
Omdat de Stichting in vele landen, diverse onafhankelijke projecten uitvoert, is er gekozen voor deze vorm.
In Hongarije, Roemenië, op Cuba en natuurlijk in Nederland zijn de beleidsraden actief. Alle projecten worden door hun beoordeeld en na goedkeuring door de vrijwilligers van de Stichting uitgevoerd.

Actuele beleidsplan
Bij het actuele beleidsplan wordt de nadruk gelegd op de meest arme gebieden in Hongarije en op Cuba. Noodhulp alleen bij rampen (overstroming in Hongarije, orkaan op Cuba). Met het opzetten van kleine bedrijven, werkend volgens het principe van Economie van Gemeenschap (zie: www.edc-online.org ) bijdragen aan duurzame armoedebestrijding.

Samenwerking en partners

Partners in Nederland:
Stichting Hongarije heeft vanaf haar oprichting in 1992 steeds samengewerkt met een groot aantal organisaties en overheden in Nederland. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (MATRA Programma) VNG International, Habitat Platform, Gemeente Gouda, Diverse Politieke Partijen, Hongaarse Ambassade, COS, PUM, Diverse Hoge Scholen, De Universiteit van Wageningen, NCDO, Wilde Ganzen, Kerken, de Bisschoppelijke AdventsActie, Cordaid en vele andere overkoepelende organisaties en collega stichtingen.
Recentelijk de meest actieve samenwerking loopt met de Focolare-beweging, Daarbinnen met de Economie van Gemeenschap, Stichting Actie Creatief, enz.
Verder met de kringloopwinkels De Zutphense HAND, Vraag en Aanbod uit Wijchen en met De Kring uit Reeuwijk.
Organisatorisch werken we samen met het overkoepelend orgaan PARTIN.
Op projectbasis hebben we samengewerkt met vele andere organisaties, zoals Het Vierkerkenhuis, de Woongemeenschap DE WONNE, enz.

Partners in het buitenland
Ook in het buitenland probeerden we gedegen partners te vinden.
De samenwerking met de Italiaanse organisaties EdC (Economia di Comunione, Economy of Communion) en AMU (Azione per un Mondo Unito, ofwel De Verenigde Wereld) heeft in 2012 haar definitieve vorm gekregen. Op Cuba hebben we meerdere projecten samen voorbereid, uitgevoerd en gecontroleerd.
Daarnaast werken we op Cuba samen met het door ons opgerichte adviesbureau voor ondernemers ‘Gestar’ en ook met de Focolare-gemeenschap.
In Hongarije vonden we partners zoals het Maltezer Kruis, de Volkshogeschool Lakitelek, in het oosten van het land de Stichting Chamipe en op projectbasis met verscheidene particulieren en parochies.
Het is hier te veel om op te noemen, hoeveel andere partners we hebben gehad in alle landen waar we projecten hadden.

Administratie en Verantwoording aan donateurs

Administratie
Stichting Hongarije werkt projectmatig. Voor elk project wordt een eigen financiering gevonden. De financiële administratie en het uitbrengen van het jaarverslag van Stichting Hongarije wordt verzorgd door A. van der Vliet Administratieve Diensten te Barneveld.

Stichting Hongarije balans 2021
Stichting Hongarije balans 2022

Verantwoording aan donateurs
Bij projecten, gefinancierd door een of meer organisaties of bedrijven wordt financiële verantwoording afgelegd en projectverslagen geschreven voorzien van foto’s en video’s. Dit volgens de regels van de donor-organisatie.
Meestal schrijven onze projectmanagers een (Spaans- of Hongaarstalig) verslag. We vertalen deze en sturen ze door aan al onze donateurs.
Onze privaat donateurs worden regelmatig op de hoogte gehouden, niet alleen via de website en verslagen maar ook met persoonlijke gesprekken.

Links

 

 

 

www.RoldoRent.nl Roldo Rent BV
 
www.Alfa-Accountants.nl Alfa Accountants en Adviseurs
sajo-hid-tanoda.hu

 

 

Mede Organisaties:
www.adventsactie.nl  

 

www.kringloopwinkel-hand.nl  

 

www.Partin.nl  

Partin is een laagdrempelige brancheorganisatie voor kleinschalige Particuliere Initiatieven.

 

 

 www.kleinegoededoelen.nl

 

 

 

www.NCDO.nl   

 

Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling

www.COSgelderland.nl   Centrum voor Internationale Samenwerking, regio  Gelderland
www.Federatio.org  

Hongaarse Federatie in Nederland
Hollandiai Magyar Szövetség

 

 

www.ANBI.nl

 

www.amu-it.eu

 

www.edc-online.org