Projecten in europa

PROJECTEN IN EUROPA

 

Gardener

Lacor

Matrieële Hulp

Gesztely

Overige lopende projecten

Afgeronde Projecten.

 

 

Gardener

Garderner is een tuincentrum dat ook bezig is met het aanleggen en onderhouden van parken en tuinen.

        

 

11 Augustus 2011

Voortzetting projecten
We hebben na de Cuba reis niet stil gezeten.

Onze Bedrijven in Roemenië zijn ook heel druk bezig, bijvoorbeeld met de herinrichting van het park rondom de burcht in Oradea/Nagyvárad

     

We zijn ook naar Roemenië geweest. Onze bus was helemaal vol met hulpgoederen. Het grootste gedeelte hebben we afgeleverd in Oradea/Nagyvárad Olaszi. De vrouwenvereniging van de kerk heeft alles nauwkeurig geïnventariseerd. Zij delen deze hulpgoederen uit aan de mensen die deze het meest nodig hebben.

 

 

Lacor

De specialiteit van Lacor is het aanleggen van meren en vijvers in parken en tuinen. Daarnaast verzorgen ze ook dakbedekkingen, grasdaken etc.

Lacor en Gardener werken aan vele projecten samen.

Vanaf 2008 zijn we met een 3 jarig project begonnen waarbij meer dan 35 mensen vanuit Roemenie zijn betrokken. Voor elk van hen wordt een op maatgesneden cursus traject uitgestippeld. Hierdoor kunnen ze behouden blijven voor onze projecten, hun vakkennis op hoger nivo gebracht worden en een toekomst hebben in hun eigen land. De inrichting van de cursus ruimtes is gefinancieerd door 'Stichgting de Zutphense H.A.N.D.'. Voor de uitvoering van de cursussen is bijdrage geleverd door de Goudse stichting 'S.O.G.'. Mede dankzij de bijdrage van stichting Alpha & Omega worden er in deze periode 10 tallen cursussen met gemiddelde deelname van 25 mensen gegeven.

         

 

Top

 

Matrieële Hulp

Herkomst: Schenkingen van particulieren, nalatenschap, inzamelingen van scholen en kerken. Regelmatig worden er complete inrichtingen van diverse instellingen aan de stichting geschonken.

Het vervoer gebeurt met eigen bus of  er worden vervoersbedrijven ingeschakeld.

     

 

Een volle wagen met kleding, speelgoed, school- en medische hulpmiddelen is weggebracht naar Oost- Europa. De zigeuneschool van Gesztely, de kinderarts van het pas opgerichte peuterdagverblijf in Göd en andere projecten hebben hiervan kunnen profiteren

Na thuiskomstbegin september, hebben we alweer een nieuwe lading kleding, speelgoed en schoolspullen gekregen. Deze worden in november weggebracht.

Hulp aan Medici en Hulp in de Gezondheidszorg

-Complete inrichting van huisartsenpost. Herkomst: huisartsenpraktijken en verzorgingstehuizen in Nederland.

-Speelgoed voor wachtkamer kinderartsen.

-Inzameling, transport van medische hulpmiddelen zoals rollators, protheses, en incontinentie materiaal. Deze zijn afkomstig van medische posten en gespecificeerde winkels in Nederland.

-Financiering van vervolgstudies en congressen van artsen in Roemenië.

-Financiering van operaties.

     

Met regelmaat wordt er speelgoed naar een bevriende kinderarts gebracht.
Ze heeft haar studie in Roemenië afgerond en ze geldt nog steeds als aanspreekpunt voor vele emigranten.. Met dit speelgoed kan ze de kinderen afleiden en hun behandeling aangenamer maken.

Medische hulpmiddelen in de voormalige Sovjet-Unie zijn helemaal niet te krijgen.
Velen hebben hun mobiliteit te danken aan de rollators, die door Stichting Hongarije zijn voorzien.

Een degelijke fiets uit Nederland kan voor iemand het vervoermiddel kunnen zijn, waardoor hij naar zijn ver afgelegen werk kan gaan. Voorheen liep hij 2 x 1,5 uur per dag, nu met behulp van een fiets duurt het maar een kwartier.

Hongarije is lid geworden van de Europese Unie. Dit betekend ook, dat door de geliberaliseerde energieprijzen velen (grote gezinnen en bejaarden) in grote financiële problemen zijn gekomen. Via de Caritas van de kerk in Diósjenö, een dorpje in Noord-Hongarije, worden nog steeds vele dozen kleding en andere hulpgoederen uitgedeeld .

Top

4 december 2011

September-Oktober transport naar Hongarije en Roemenie

In september hebben we een vrachtwagen met hulpgoederen en 160 'Handige Jongens' verhuisboxen van RoldoRent BV naar Budapest laten transporteren.
In Oktober 2011 zijn we zelf met een volgeladen bus naar Hongarije/Roemenie gereden.
Bij onze aankomst in Budapest heeft ons al de grootste wagen van LACOR opgewacht.
Ze zijn uit Roemenie gekomen om de door ons al eerder met een vrachtwagen naar Budapest gestuurde hulpgoederen, samen met de net gebrachte dozen verder te brengen naar Nagyvárad/Oradea. Daar is alles door de vrouwengroep van de Gereformeerde Gemeente Olaszi in ontvangst genomen. Nu hebben ze genoeg om te verdelen voor de kerst.
Het is een traditie dat de armste gezinnen met kerst kado's krijgen. Deze bestaan uit kleding, huisraad en alles wat ze echt nodig hebben.

  

Hulpgoederen binnen Hongarije
Ook binnen Hongarije hebben we een manier gevonden om daar de meest erge noden te verminderen.
Uit erfenis gekregen kleding, huisraad, rollator en zelfs een driewieler-fiets konden we naar Gesztely brengen.
De fiets is bestemd voor een door evenwichtsstoornis getroffen jonge leraar. Zo kan hij weer met eigen vervoer naar school gaan om les te geven.

Informatie
Nog in november hebben onze vrijwilligers een PowerPoint presentatie over de samenwerkende acties voor Cuba gemaakt.
Op verzoek sturen we graag deze kleine impressie per e-mail aan de geïnteresseerden op.

 

Nog in Augustus 2011 zijn we van plan om een vrachtwagen richting Hongarije en Roemenië te sturen. Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen hiervan. Hiermee sturen we 120 verhuisboxen (van Roldorent BV) en meer dan 30 dozen met kleding en een nieuwe steekwagen.

 

     

Top
Gesztely

In Gesztely, Oost-Hongarije, is een school voor zeer moeilijk lerende, voornamelijk Zigeuner kinderen geadopteerd door de stichting. De school is van een complete schoolinrichting voorzien door Stichting Hongarije, evenals leermiddelen, computers, gereedschap en kinderkleding. Ook zijn er vakantiekampen financieel mogelijk gemaakt. Voor de leerkrachten is er bijscholing door de stichting gefinancieerd.
Dit project gaat steeds door, elk jaar worden er nog hulpgoederen naartoe gebracht en de daar opgedane ervaring is voortgezet in het Naschoolse Opvang Project in Oekraïne.

      

 

 

Overige Lopende Projecten

Naast deze drie grotere projecten voert Stichting Hongarije nog een reeks van activiteiten uit. Deze zijn vaak voortzettingen van eerdere projecten. De stichting wordt regelmatig aangesproken met specialistische vragen, hieronder enkele voorbeelden:

Het opzetten van een bloemenzaak met interieuradviesbureau in het zuiden van Slowakije is in het afrondende stadium. Vele artikelen zijn in Nederland ingekocht en getransporteerd naar Slowakije.

Maar niet alleen in de Karpaten is Stichting Hongarije actief.
Armenië: blijvend contact met een groep jongeren, hun buitenlandse studie wordt ondersteund.
In Italië wordt samengewerkt met een vereniging van adoptiefouders van Albanese kinderen.

Top