Projecten op cuba

PROJECTEN OP CUBA

 

  CUBA

 

       Hoe komt Stichting Hongarije aan Cuba?

       Voor wie werken wij eigenlijk?

       Publicaties

 

  Voortgang van Projecten op Cuba

         Voortgang van projecten in 2011  

         Voortgang van projecten in 2010

         Voortgang van projecten in 2008 en 2009
 

 

Hoe komt Stichting Hongarije aan Cuba?

Stichting Hongarije is opgericht om mensen uit de voormalige communistische landen te helpen hun weg te vinden in de veranderde situatie. Dit, met name in hun eigen omgeving. In de praktijk betekent dit dat naast de directe materiële hulp de Stichting altijd een positieve levensvisie heeft uitgestraald en met kennis en middelen de mensen heeft geholpen om  hun eigen plannen te realiseren.

De in de voormalige Oostbloklanden opgedane ervaring bracht ons op het idee om ook iets  in Cuba te beginnen.

Door het communistische verleden zijn er nog steeds veel contacten tussen Cuba en Hongarije. Vele Cubanen studeren in Hongarije, Waar St. H. veel contacten heeft met studenten uit de hele wereld waarvan dus enkele vanuit Cuba.

Door de goede kennis van Spaans en Italiaans, gaat het communiceren met Cuba heel makkelijk. In juni 2008 hebben we een eerste verkennende reis gehad in Cuba. Hieruit zijn een aantal contacten ontstaan, o.a. met een groep vissers uit Puerto Esperanza. Nog belangrijker is het contact met een internationale groep uit Cuba, waarmee sindsdien regelmatig e-mail contact wordt onderhouden. Wegens de creditcrisis moesten we de geplande en door RoldoRent gefinancierde reis in mei 2009 naar oktober van dit jaar verzetten.

De stand van zaken CUBA-PROJECT: Het eerste obstakel is met succes overwonnen, we hebben een betrouwbare contactgroep gevonden, die niet alleen zelf geholpen wil worden maar open staat voor het doorgeven van ideeën en financieringen aan andere groepen Cubanen.

Onze mensen in Cuba zijn op dit moment aan het inventariseren, welke ideeën  daar leven en zodra we daar zijn zullen we een of meer hiervan uitzoeken en hopelijk nog in 2009 te beginnen te realiseren. Eerst zullen we een definitief projectplan samenstellen, dit toetsen met de COS en vervolgens financierders zoeken in Nederland. We hebben goede vooruitzichten, iedereen is enthousiast over deze aanpak en er zijn vrijwel geen andere NGO’s in Cuba actief. FOTO’s De armoede is daar zo schrijnend, dat het ons voorstellingsvermogen te boven gaat.De schappen in de winkels zijn leeg, het verplichte eenheidsloon is    € 15,- per maand, waarvan geen mens kan leven.

Daarnaast is het land prachtig, de mensen zijn enthousiast, klagen weinig, maar ze hebben veel te lijden onder het centrale gezag.

      

 

Voor wie werken wij eigenlijk?

Op Cuba verliezen meer dan een miljoen mensen hun baan.
Wij proberen zo veel mogelijk kleine bedrijfjes te helpen opstarten, zodat ze hun eigen inkomen kunnen verdienen.
Deze jonge moeder is met een simpele digitale camera een fotografe. Door ons kon ze haar ‘bedrijfje' opstarten.

       

Bij deze ‘kapsalon' ontbreekt ook aan alles.
Volgende keer nemen wij voor hun drie scharen en kappersmantels mee.
Het rijdend houden van auto's en motoren is op Cuba een hele klus.

       

Het hoofddoel van onze reis was de vier geplande projecten op te zetten.
Dit is gelukt.
Daarnaast hebben wij nog een vijfde project erbij genomen.

Ook hebben we met kleine bedragen andere mensen geholpen hun eigen bedrijfje op te starten of voort te kunnen zetten.

 

 

  Publicaties                  

                

        Het AD                   De Stentor 01   02               Gouda Wereldwijd  

 

                                            

         Nieuwe Stad 01   02                  Bischoppelijke Advents Actie    Parochienieuws

 

Kleine lokale bedrijfjes van Stichting Hongarije

Projecten in Roemenië
doorstaan de crisis

De drie kleinschalige projecten in Roemenië van Stichting Hongarije lijken de wereldwijde financiële crisis redelijk te doorstaan. Directeur Laszlo Erhardt is daar behoorlijk optimistisch over. Het gaat om kleine bedrijfjes met in totaal zo'n vijftig werknemers die heel lokaal werken op het gebied van de aanleg van tuinen en stadsparken, een tuincentrum en een bedrijf in dakbedekkingen. Lokaal werken is steeds het uitgangspunt geweest van Stichting Hongarije.
Laszlo Erhardt: "Het gaat er om dat we de mensen ter plaatse aan werk helpen en houden. Heel bescheiden van opzet, met de hoop dat dit weer aanleiding is voor anderen om met kleine bedrijfjes te starten. Er moet een soort inktvlekwerking van uitgaan."
Inmiddels zijn er acht vestigingen, verspreid over Roemenië, van het westen bij de grens met Hongarije tot aan de hoofdstad Boekarest. De SOG (Stichting Ontwikkelingssamenwerking Gouda) steunt dit projectmatig en helpt bij de aanschaf van machines, het opzetten van cursussen en de aanschaf van allerlei materialen. Ook zijn er contacten met de Landbouwhogeschool in Wageningen met uitwisselingen tussen studenten en tuinders in Boskoop. Er zijn ook nog wel andere financiers, maar in maart raakte het project door de crisis toch wel wat in financiële problemen.
"Er was weinig werk, maar we wilden de werknemers toch behouden. Daarom heb ik er ook maar wat privégeld in gestopt", zo moet Erhardt ‘bekennen'. Hij deed het met liefde, zoals hij in alle projecten van zijn stichting zijn hele ziel en zaligheid stopt. Nu weer in het plan om met Roemenië vergelijkbare projecten op te starten in Cuba. Waarom Cuba? Laszlo Erhardt: "Omdat Cuba momenteel eenzelfde ontwikkeling doormaakt als Oost-Europa. Het land komt een beetje los van het juk van het communisme. Er ontstaan iets meer vrijheden. Dat betekent dat er kansen zijn voor bedrijfjes in de landbouw en de visserij. Die projecten verdienen steun en wij gaan kijken of wij die steun kunnen bieden."
In Roemenië lijkt het ondanks alles te lukken om die bedrijfjes overeind te houden. Ondermeer door bezuinigingen. Maar de werknemers behouden hun baan. "Wat je ziet is dat wij toch een beetje levenslust brengen in Roemenië. Want het is wel een erg somber land, typisch een oostblokland. Wij proberen die somberheid te verdrijven."
In Roemenië zijn de verwachtingen van de aansluiting bij de Europese Unie volgens Laszlo Erhardt heel groot. "Maar er is nog een behoorlijke inhaalslag te plegen. Het probleem van de corruptie is levensgroot, het verkeer is een chaos, om maar een paar problemen te noemen. Er is nog een lange weg te gaan. Als wij daar met onze stichting een heel klein beetje bij kunnen helpen, is het goed."

   Hans van Raalte
   journalist uit Gouda

 


Citaat uit een artikel van het ........   over Stichting Hongarije:

Nu weer in het plan om met Roemenië vergelijkbare projecten op te starten in Cuba. Waarom Cuba? Laszlo Erhardt: "Omdat Cuba momenteel eenzelfde ontwikkeling doormaakt als Oost-Europa. Het land komt een beetje los van het juk van het communisme. Er ontstaan iets meer vrijheden. Dat betekent dat er kansen zijn voor bedrijfjes in de landbouw en de visserij. Die projecten verdienen steun en wij gaan kijken of wij die steun kunnen bieden."

 

De feiten:
-In 2008 zijn we in Cuba geweest voor een verkennende reis
-Bevindingen:
De inwoners van Cuba zijn onvoorstelbaar arm.
Er is tekort aan vrijwel alles.
(We hebben toen bijna al onze meegebrachte bezittingen achtergelaten)
Middelen en kennis om eigen inkomen te verwerven ontbreken op grote schaal.
Het land wordt vergeten door vrijwel alle hulporganisaties.
-Het resultaat van deze verkenning is dat we door willen gaan met het realiseren van een project.

 

De eerste stap voor een succesvol project is een gedegen contactgroep op te bouwen in Cuba.

Nadat we in het maandblad van de Focolare beweging "Nieuwe Stad" gelezen hebben dat Gen Rosso (internationale performance groep) net ook op Cuba is geweest en ook nog in de streek, die wij bezocht hadden, lag het voor de hand dat we contact zochten met de Focolare beweging aldaar.

Dit contact is via e-mail al meer dan een jaar steeds verder uitgebouwd.

Onze contactpersoon op Cuba is: Luis Fernando Velez, een Colombiaan, hij woont al vele jaren op Cuba. Onze voertaal is voorlopig Italiaans.

Op verzoek van Luis Fernando hebben we 2 koffers (van elk 32 kg) vol sportschoenen en kleding ingezameld, die we nu in november met ons meenemen.

 

De geplande reis van mei 2009 moest, ondanks dat de tickets al gekocht waren, wegens de crisis uitgesteld worden.

Nu zijn er tickets gekocht voor 2 t/m 11 november 2009. Deze zijn gefinancierd door Gerard Geijtenbeek, ondernemer, eigenaar RoldoRent BV. Hij steekt veel tijd en geld in het realiseren van maatschappelijk verantwoorde ondernemingen.
Hij is al vele jaren betrokken bij de activiteiten van Stichting Hongarije

 

 

Het doel van deze reis:
1. Hetopbouwen van een gedegen contactgroep
2. Luisteren naar hun ideeën/behoeftes
3. Samen met hun een beslissing nemen
4. Mogelijk iets kleins beginnen, we hebben nog geen financiering (wel hopen wij, dat we enkele duizenden € -s bij elkaar kunnen verzamelen)

Criteria voor het te beginnen project

-Ons eerste doel is een contactgroep op te bouwen
-Het moet de economie van 1 groep of meerdere families versterken
-Het moet kopieerbaar zijn voor anderen
-Mag geen hoge begin investering vergen
-Mag bijvoorkeur geen directe bemoeienis van de staat hebben (geen 51/49 joint venture met de staat)
-De ondernemer moet een goede en communicatieve persoon zijn
-Ondernemerskwaliteiten zijn nodig, deze moeten we zelf daar naartoe brengen, net als naar Roemenië
-Regelmatige e-mail correspondentie onderhouden
-We moeten regelmatig fotoverslagen van hun krijgen, ook voor de achterban hier
-Liefst ook niet te ver van Havana zodat we makkelijk op bezoek kunnen gaan.

 

CUBA

 

Voortgang van de Projecten

 

                    23 september 2017

 

Inzameling voor de slachtoffers van de orkaan Irma op Cuba

 

Over Cuba is deze orkaan met dezelfde verwoestende kracht heen geraasd als over Sint-Maarten. Daardoor hebben een aantal van onze bedrijven zware schade opgelopen. Op Cuba is geen verzekering mogelijk. De bedrijven krijgen geen hulp van de overheid dus moeten zij maar zien hoe ze de enorme schade aan hun schuren en stallen kunnen herstellen. Zonder hulp van buiten zijn ze in hun voortbestaan bedreigd. Dit maakt uw steun op dit moment dus extra urgent.

 

      

 

          

 

Klik HIER voor meer foto’s

 

Donaties kunnen overgemaakt worden op de bankrekening van Stichting Hongarije onder vermelding van Irma 2017

Elke gift kan voor de getroffenen op Cuba al een groot verschil maken.

 

Reis naar Cuba  in september - oktober 2015

Dit jaar zijn we weer naar Cuba geweest. Het doel van deze reis was om de projecten van de Economie van Gemeenschap te bezoeken en het project van de Adventsactie af te sluiten.
We zijn deze keer vergezeld met de verantwoordelijke voor microprojecten van AMU  uit Italië. AMU (Azione per un Mondo Unito, ofwel De Verenigde Wereld) is een Italiaanse NGO met wie wij voor een aantal projecten op Cuba samenwerken. Zie www.amu-it.eu

Het is niet ons doel om zo veel mogelijk bedrijven op te zetten, maar op Cuba is groot behoefte aan kundige ondernemers, die in verschillende bedrijfstakken actief zijn.
Wegens het nog steeds geldende embargo is er een voedselschaarste. De voedselboekjes zijn nog steeds in gebruik. Hierdoor is onze aandacht  in eerste instantie gericht op de landbouw.
We hebben meerdere landbouwbedrijven opgezet en anderen vergroot. Een impressie hiervan is terug te vinden in de fotoserie. 

Adviesbureau voor ondernemers: Gastar

Om niet alleen afhankelijk te zijn van onze hulp en ook om de continuïteit van de bedrijven te waarborgen, hebben we een adviesbureau opgezet. Dit in samenwerking met de AMU uit Italië.
Dit bureau begeleid bestaande en startende bedrijven voorlopig in de regio van Camagüey. De bedrijven werken volgens het principe van de ‘Economie van Gemeenschap’. Dit komt in het kort op neer, dat ze hun opbrengst/winst delen met de locale gemeenschap. Zie ook: www.edc-online.org 
Wij hebben een groep bedrijfsadviseurs opgeleid en ze hebben al in het eerste jaar van hun bestaan meer dan 16 bedrijven begeleid.

        
Zie foto’s:  Gestar

La Ventura

Dit is een gemeenschappelijke boerderij, die we in samenwerking met AMU hebben opgezet. Zo konden ze al in het tweede jaar van hun bestaan het aantal melkkoeien verdubbelen, een melkplaats realiseren , een geiten- en varkensstal bouwen. Ook zijn de woonomstandigheden van de deelnemende boeren aanzienlijk verbeterd. 

 

Zie foto’s: AdviesVervoerBewonershuisvesteging 1 - 2GeitenVarkensKippenFietsenreparatieHoutbewerkingCoco 

Ambachtelijk werkplaats voor houtsnijden

Dit bedrijf vervaardigd houten beelden, voornamelijk ten behoeve van de kerk.
Op Cuba is grote behoefte aan beelden voor de RK kerken. In de afgelopen 50 jaar is er een ware beeldenstorm geweest. 
Ze werken met pokhout, het zwaarste hout van de wereld. Ze hebben de grootste moeite om aan het juiste gereedschap te komen.  

Informatie over de vele andere bedrijven is te zien onder foto’s: Economie van Gemeenschap 2015
 

                    5 oktober 2015

We hebben een bezoek gebracht bij  Mons. Juan de la García Rodríguez
aartsbisschop van Camagüey, onze bijdrage voor incontinentiematerialen hebben we overhandigd. Hij vertelde dat ze meer dan 1.000 hulpbehoevende bejaarden verzorgen.

 

                   20 april 2015

Vervolg project ‘Economie van Gemeenschap op Cuba’

 

De bedrijven op Cuba krijgen steeds meer gestalte. Maar de veranderingen op Cuba gaan heel langzaam. De verheugende berichten over de toenadering tussen de Verenigde Staten en Cuba hebben nog geen gevolg voor de kleine ondernemingen. Het economische en financiële embargo is nog steeds van kracht.

 

                    19 December 2014

Dit jaar is er ook speciaal aandacht voor de Adventsactie op de TV (rkk).
Ieder zondag van advent wordt er één aansprekende project in een minuut uitgelicht.
Op de vierde zondag hebben ze gekozen voor ons Cuba Project.

 

                    28 oktober 2014

Economie van Gemeenschap op Cuba

      

Meer foto's

Dankzei de Adventsactie 2014 (www.adventsactie.nl ) en de vele donateurs zijn we dit jaar doorgegaan met het helpen opzetten van kleine ondernemingen op Cuba.

Deze bedrijfjes werken allemaal volgens de ‘Economie van Gemeenschap’ (zie www.edc-online.org bij de links). Dat betekent dat de winst uit de onderneming met de gemeenschap wordt gedeeld:

-Een deel komt ten goede aan structurele projecten van vorming en ontwikkeling

-Een deel is bestemd voor hulp aan die in nood zijn

-Een deel wordt geïnvesteerd in het bedrijf

Op deze site willen we onze donateurs op de hoogte houden van de ontwikkelingen op Cuba.

In het algemeen financieren we geen complete bedrijven. Meestal helpen we ze over de drempel door het mogelijk maken van een investering die de bedrijfsvoering meer rendabel maakt. Bij boeren kan dat bijvoorbeeld een waterput zijn, een schuilplaats voor hun vee, enz.

Bij hele kleine ondernemingen helpen we hun uit de hobbysfeer te komen of bij het opstarten.

Voor het advies en controle over hun bedrijfsvoering hebben we een aantal Cubaanse economen omgeschoold. Tijdens hun eigen studie zijn ze alleen in aanraking gekomen met de centrale, communistische bedrijfseconomie.

Via het eigen maken van de gedachte van de Economie van Gemeenschap zijn ze nu in staat kleine en flexibele bedrijven te begeleiden.

Voorbeelden van bedrijven die met behulp van onze financiering zijn opgestart:

 

      

Imker

 

      

Ambachtelijk sieradenmakerij

 

      

Voorbeelden van de al bestaande landbouwbedrijven die met onze financiële hulp hebben kunnen uitbreiden:

 

                    24 oktober 2014

Project 2012-2013 is met succes afgerond
Het project was om een tweetal katholieke verpleegtehuizen op Cuba, beheert door het Aartsbisdom van Camagüey, te
helpen met de voedselvoorziening. Hieronder de vertaalde dankbrief van Juan de la García Rodríguez, de Aartsbisschop van Camagüey.

   PDF    WORD

 


                    22 oktober 2014

Reis naar Cuba

Tussen medio september en begin oktober waren we weer op Cuba. Het voornaamste doel van de reis was om ons project van 2012-2013 definitief af te sluiten. Daarnaast waren we in de gelegenheid om het huidige project, grotendeels gefinancierd door de Adventsactie, op te starten. Ook hebben de andere, kleinere projecten onze aandacht gehad.

In Camagüey hebben we met Aartsbisschop Juan de la C. García Rodríguez alle vorderingen en de gemaakte keuzes doorgenomen. Op Cuba, waar zo grote onzekerheid heerst, kun je niet alles volgens planning uitvoeren.
Met instemming van ons hebben ze bijvoorbeeld een deel van het geld, dat bestemd was voor het uitbreiden van de boerderij van de verzorgingstehuizen, gebruikt voor het verder uitbouwen van het verzorgingstehuis zelf. Zo krijgen ze een bijna twee keer zo grote beddencapaciteit. 

      

 

De boerderij, Autoconsumo was met onze hulp in de gelegenheid gebracht  om nog eens  15  h.a. grond onkruid(=marabu)vrij te maken. Het stuk land moest natuurlijk omringd worden met prikkeldraad.

          

Op de boerderij hebben ze een nieuwe windmolen geplaatst. Deze drijft een pomp aan waardoor ze grondwater kunnen oppompen voor het vee. Om verdamping tegen te gaan, wordt het water opgevangen in afgesloten tanks. Ze zien er verroest uit, want wegens de embargo is metaalverf niet te koop.

  

Het aantal koeien kon, dankzij het grotere grasland bijna verdubbelen. Hierdoor kunnen ze veel meer kaas leveren aan de verzorgingstehuizen en aan de gaarkeuken.

      

 

Voortgang van projecten in 2011

 

          17 September 2011

In Nederland hebben we onze projecten op verschillende plaatsen en bijeenkomsten gepromoot.
Zo hebben we op beide Mariapoli's van de Focolarebeweging de ruimte gekregen om over onze projecten op Cuba te vertellen.
( Op deze bijeenkomsten waren honderden mensen aanwezig voor meerdaagse meditatieve vieringen.)
Hier hebben we veel sympathisanten erbij gekregen.

Ook hebben onze vrijwilligers meerdere keren op de Kofferbakmarkt in Apeldoorn gestaan. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan het Cuba project.
17 september a.s. staan we ook op de afsluitende "Week van de Wijk"-markt in Zutphen, Noordveen.

 

    

           3 juni 2011

Verslag Cuba reis

De geplande reis naar Cuba is in mei is met succes gerealiseerd.

Wat hebben we gedaan?


          1.
Een bestaand gemengd bedrijf in de buurt van Camagüey helpen uitbreiden.
Het beoogde stuk grond van 16,7 Ha is nu officieel aan hun beschikbaar gesteld door het bisdom.
Met behulp van onze financiering kunnen ze beginnen met het marabú-vrij maken van deze grond, welke grenst aan hun huidige terrein.
Marabú is een groot probleem op Cuba.
Deze agressieve dorenstruik is afkomstig uit Afrika en bedreigt de gehele landbouw op Cuba.
Er zijn verschillende methoden om het gebied marabu-vrij te maken.
Ze gaan de meest milieuvriendelijke, maar de meest bewerkelijke methode toepassen, waarbij het voordeel is, dat ze de vruchtbare bovenlaag van de grond niet verstoren en de dikkere stammen voor palen voor de prikkeldraadbegrenzing zullen gaan gebruiken.

Een deel van het voor hun bestemde bedrag hebben we meteen achtergelaten.
Het benodigde prikkeldraad hebben we nu meteen gekocht.

   

       

 

Het tweede deel van het geld zal worden opgestuurd nog in juni.
Het derde deel, zal als ze met de werkzaamheden verder gevorderd zijn, in de loop van de herfst van dit jaar gestuurd worden.
Ook gaan ze meerdere, deels natuurlijke, wateropslagplaatsen bouwen om het drinkwatervoorziening van het vee in het droge seizoen ook veilig te stellen.  

       

Uit hun opbrengst staan deze boeren een fors deel af aan een nabijgelegen bejaardentehuis en aan andere zieke bejaarden.

       

          2.
In de buurt van Cienfuegos hebben we meerdere boeren kunnen helpen.
Deze boeren werken daar samen.
We hebben twee, door een orkaan weggevaagde schaapskooien kunnen financieren, evenals een kippenschuur.
Ook in dat gebied is het marabú-vrij maken van de grond een groot probleem.
Als ze dat wel kunnen, dan kan op het vrijgekomen stuk land het vee grazen. Ook gaan ze bomen planten die later voor de bouw gebruikt worden.

       

       

          3.
Naast deze hebben we nog op een derde plaats, in de buurt van Camagüey een dorp bezocht, waar de boeren de arme stadsbevolking nu al helpen.
De kwaliteit van hun grond is heel goed.
Waar ze water kunnen geven telen ze nu al diverse tuinbouwgewassen.

       

Ook verzorgen ze met veel liefde hun bejaarden zelfs thuis.  

 

Met onze huurauto brachten we bakbananen naar de armere gezinnen.  

     

O.a. naar een arts, die € 20, - per maand verdient en onder erbarmelijke omstandigheden woont. 

       

Deze boer heeft een groot tekort van water.
Ze hebben wel achter in het grondstuk water gevonden op 30 m diepte.
Ze presenteerden een precieze berekening van de kosten om een put te slaan, leidingen aanleggen en een cisterne bouwen. Dit water is schoon en en voorziet meerdere boerderijen van drinkwater.
In euro's gaat om een bedrag van € 945, -

Nog op Cuba hebben we besloten dit project extra op te nemen in deze ‘actie voor Cuba'.

Een bedrag van € 235, - hebben we meteen daar achtergelaten.
De overige € 710, - moet nog gefinancierd worden.
Dit bedrag is dus boven onze tot nu toe benodigde som. Maar omdat deze boeren een voorbeeldfunctie vormen voor de gehele Cubaanse samenleving, hebben we toch besloten hun te helpen.

Al met al was het een geslaagde reis.

                                                                                                                                 Top

          26 april 2011

Nieuws uit Hongarije en Roemenië
We zijn net terug gekomen van een goed geslaagde reis uit Hongarije / Roemenië.

De hulpgoederen hebben we afgeleverd aan de kerk in Oradea, Roemenië. Ze waren hier heel blij mee omdat het daar een traditie is om met Pasen de armsten van de gemeente hulppakketten te geven. Alles is nauwkeurig geïnventariseerd en we hebben een Engelstalige dankbrief van dominee Veres-Kovács Attila ontvangen.

Wij zijn met Lacor meegegaan naar een van hun lopende grote projecten, een 5.000 m2 groot meer in Alba Julia / Gyulafahérvár.
Ook andere projecten hebben we bezocht en de strategische plannen voor dit jaar gezamenlijk met hun uitgestippeld.

In Hongarije hebben we het ziekenhuis bezocht waar we het operatiemateriaal in de afgelopen herfst naar toe hebben gestuurd.
Volgens de dankbrief van Dr. Beáta Bássler (medisch-directeur) kunnen ze alles heel goed gebruiken, voornamelijk op de Anesthesiologie en de centrale operatiekamers.

     


         Toon uitnodiging in PDF                    Toon sponsorformulier in PDF  

Hierbij willen wij de jongeren bedanken voor deze actie en alle andere donateurs die dit project mogelijk maken.

                                   

  Toon artikel in PDF Bestand             Toon artikel in PDF bestand

 

           31 Maart 2011

Reizen

De tijd voor reizen is weer aangebroken.
Op zondag 3 april 2011 vertrekken we richting Hongarije en Roemenië.
Onze bedrijfswagen is volgeladen met hulpgoederen die nu voornamelijk bestemt zijn voor de sociale werkers van de parochie ‘Olaszi' in Oradea/Nagyvárad in Roemenië.
We nemen mee o.a. computers en randapparatuur mee. Deze zijn afkomstig van Manders Elektronica uit Zutphen, zij zijn een van onze trouwe sponsoren.
Daarnaast natuurlijk ook vele dozen kleding, schoenen, rolators, enz.
Speelgoed brengen we naar een bevriende kinderarts in Hongarije. Zo word de ziekte van de kinderen ook wat dragelijker.

De tweede reis begint op 14 mei 2011.
Het lang voorbereide project op Cuba gaat eindelijk van start.
Als de begroting rond komt gaan we op twee locaties met vier coöperatieve landbouwbedrijven starten.

Bij deze vragen wij iedereen om met donaties dit project te helpen beginnen.

Dankzij Foto Drent uit Zutphen kunnen we digitale camera's meenemen. Zo zullen we steeds op deze site de voortgang van de projecten laten zien.

Over ons Cuba project verschijnt binnenkort een artikel in De Stentor.

 

 

           14 Februari 2011

Publicatie in AD

Op zaterdag 12 februari 2011 is er een artiekel geweid in het AD aan ons Cuba project

 

Toon artikel in PDF bestand

 

 

           10 Januari 2011

Over ons Cuba project is een artikel verschenen.
"Gouda wereldwijd" is een regionaal blad over ontwikkelingssamenwerking.
Het artikel is geschreven door Hans van Raalte een journalist uit Gouda.
We zijn blij, dat in het artikel het bijzondere karakter van dit project goed naar voren komt.

 

Toon PDF bestand

                                                                                                                                            Top

Voortgang van projecten in 2010

 

31-10-2010

Ons project op Cuba begint vaste vorm te krijgen.

     

Zoals bekend zijn we al meer dan 2 jaar op Cuba bezig samen met de gemeenschap daar om enkele kleinschalige bedrijfjes op te zetten.

De situatie op Cuba
Op Cuba zijn nu grote veranderingen gaande. Ongeveer 1 miljoen mensen worden ontslagen en ze verliezen hun kleine zekerheid, die ze tot nu toe hadden.
Wel is het iets makkelijker geworden om privaatondernemingen te beginnen maar dit betekent nog niet dat ze hiervoor de middelen en kennis hebben.

Waar staan we nu?
Wij vonden en we vinden het nog steeds, dat het heel belangrijk is, dat het idee van hun zelf moet komen. Dit maakt het project ook heel bijzonder. Op Cuba is n.l. geen enkele organisatie op deze manier bezig.

Na ons laatste bezoek hebben de Cubanen een werkgroep gevormd en hun doelstellingen letterlijk zo geformuleerd:

1. De integrale waardigheid van het gezin bevorderen.
2. Een gemeenschappelijk project opzetten, waarbij de wederzijdse hulp, de solidariteit en de collectiviteit als uitgangspunten worden voorgesteld voor de onderlinge verhouding tussen de boeren die bij het project betrokken zijn.
3. Financiering mogelijk maken voor de boeren die weinig economische middelen ter beschikking hebben, om de ontwikkeling van de landbouw en veeteelt op hun boerderijen te versterken.

De bedrijfjes

Deze projecten hebben ze zelf gepresenteerd en een begroting voorgesteld.
We hebben wel onze manier van rekenen ernaast gelegd en hun begroting hier en daar aangevuld.

We hebben met hun gezamenlijk in twee regio's op een viertal plaatsen kleine ondernemingen gekozen als start van onze projecten.
Er is voor deze aanpak gekozen om de risico's te spreiden en omdat deze door de plaatselijke gemeenschap daar gedragen worden.

Het betreft twee kleinschalige schapenhouderijen, een pluimveebedrijfje en een gemeenschappelijke boomkwekerij. Verder een uitbreiding van een gemeenschappelijk gemengd veeteeltbedrijf, waaruit ze nu al het plaatselijke bejaardenhuis voorzien van verse levensmiddelen.

      


Voorbeeldfunctie

Op Cuba is het helemaal niet zo vanzelfsprekend, dat de mensen bedrijfjes opzetten.
Nog minder vanzelfsprekend is het, dat de ondernemingen door meerdere families gezamenlijk gerund worden. In een land, waar iedereen voor zijn eigen bestaan moet vechten, zullen deze bedrijven een voorbeeldfunctie hebben, hoe het ook kan.

Ook wij zijn een voorbeeld voor de vele op Oost-Europa gerichte stichtingen in Nederland.
Nu, nadat de directe hulp steeds minder nodig is, zoeken vele van deze stichtingen een manier om hun ervaring en kennis niet verloren te laten gaan.
Soms moet je de oceaan oversteken om je idealen voort te zetten.

Orde van grote
Het bedrag dat we nodig hebben in deze fase voor alle bedrijven bij elkaar is ongeveer 12,500 €, waarvan door de Cubanen zelf ongeveer 2.500 € wordt bijgedragen. Dit in de vorm van beschikbaar stellen van hun land, de aanwezige middelen, enz.
De kosten van de voorbereiding en de begeleiding tot nu toe en ook in de toekomst worden helemaal bekostigd door Stichting Hongarije.


De vraag
We hebben meerdere organisaties en particulieren aangeschreven hun bijdrage te leveren voor dit unieke project.

Nu vragen we jullie financiële bijdrage om deze droom van de mensen op Cuba te kunnen realiseren.


Gegevens:
Rek Nr: 113 260 148 t.n.v. Stichting Hongarije te Zutphen
IBAN: NL71 RABO 0113 260148
BIC: RABONL2U

Donaties met vermelding CUBA PROJECT

     

 

Voortgang van projecten in 2008 en 2009

 

01-11-2009

Het doel van deze reis was:
1. opbouwen van een gedegen contactgroep
2. luisteren naar hun ideeën/behoeftes
3. samen met hun een beslissing nemen
4. mogelijk iets kleins beginnen, we hebben nog geen financiering (wel hopen wij, dat we enkele duizenden € -s bij elkaar kunnen inzamelen)

Resultaten:

Algemeen:

Onvoorstelbaar, hoe gesmeerd en zonder enig probleem onze reis verlopen is. Alles gebeurde precies op tijd en we konden steeds de juiste mensen ontmoeten. Zelfs een verkeersongeluk hebben we zonder kleerscheuren meegemaakt.

1.
Het is ons gelukt het contact met de aanwezige Focolare te verdiepen.
De door ons meegenomen hulpgoederen zijn goed ontvangen. In Havana hebben we ruim de tijd genomen om met de groep, afkomstig uit Colombia, Brazilië en Italië te leren kennen. Ze wonen al vele jaren op Cuba. Onze werkwijze was voor hen nieuw, maar ze willen heel graag met on......